شرکت شیمیایی سینا

تاریخ و ساعت برگزاری:۱۳۹۹/۰۷/۲۱ ۱۵:۰۰

محل برگزاری:خیابان ولی عصر – بالاتر از جام جم -نرسیده به چهارراه پارک وی-مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش

نوع مجمع :دعوت به مجمع عمومی فوق العاده

سال مالی:۱۳۹۹/۱۲/۲۹

دستور جلسه:

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس