پخش زنده مجامع

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت معدنی املاح ایران
10:00:00 1400-2-21
تهران- خیابان ولیعصر – بالاتر از خیابان جام جم نرسیده به چهار راه پارک وی – مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش
: دستور جلسه
استماع گزارش هیئت مدیره، حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به 30/12/1399 / بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به صورت های مالی شرکت برای سال مالی منتهی به 30/12/1399 / انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت و علی البدل و تعیین حق الزحمه ایشان برای سال مالی منتهی به 29/12/1400 / انتخاب اعضاء هیات مدیره / تعیین روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی های شرکت / سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد /
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت دوده صنعتی پارس
10:00:00 1400-2-18
سالن تلاش مجموعه وزارت کار و امور اجتماعی
: دستور جلسه
استماع گزارش هیات مدیره و بازرس قانونی شرکت درخصوص عملکرد سال مالی 1399/ بررسی و تصویب ترازنامه و سود و زیان سال مالی 1399/ تعیین روزنامه کثیرالانتشار/ تعیین حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و علی البدل برای سال مالی 1400/ انتخاب اعضاء هیات مدیره/ تعیین حق حضور اعضاء غیر موظف هیات مدیره/ تقسیم سود/ سایر مواردی که درصلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت صنایع سرام آرا (سهامی عام)
10:00:00 1400-2-18
تهران ، خیابان ولیعصر ، نرسیده به چهار راه پارک وی . خیابان خاکزاد پلاک 21 طبقه پنچم
: دستور جلسه
استماع گزارش هیئت مدیره ،حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به 30 اسفند 1399 / بررسی و تصویب صورت های مالی سال مالی منتهی 30 اسفند 1399 / انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به 29 اسفند 1400 / انتخاب روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی های شرکت / اخذ تصمیم نسبت به نحوه تقسیم سود / سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی می باشد.
مجمع عمومی عادی سالیانه صنایع لاستیکی سهند
10:00:00 1400-2-15
مجموعه فرهنگی و ورزشی تلاش واقع در پارک وی
: دستور جلسه
استماع گزارش هیئت‌ مدیره و بازرس قانونی. تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1399/12/30 انتخاب حسابرس و بازرس قانونی/ انتخاب روزنامة کثیر‌الانتشار/ تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره/ تعیین پاداش هیئت مدیره/ سایر موارد/
مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تولید ژلاتین کپسول ایران
10:00:00 1400-2-12
سالن تلاش
: دستور جلسه
استماع گزارش فعالیت هیات مدیره شرکت/استماع گزارش بازرس قانونی و حسابرس شرکت / بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد ترازنامه و حساب سود و زیان عملکرد سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹ / انتخاب بازرس قانونی و حسابرس برای سال مالی ۱۴۰۰ / تعیین خط مشی هی / تعیین روزنامه
مجمع عمومی فوق العاده شرکت دارویی ره آورد تامین
10:00:00 1400-2-8
تهران، پارک وی، مجموعه فرهنگی، ورزشی تلاش
: دستور جلسه
اتخاذ تصمیم در خصوص افزایش سرمایه شرکت / اصلاح ماده 5 اساسنامه
مجمع عمومی فوق العاده شركت پارس دارو
10:00:00 1400-2-5
تهران، پارک وی، مجموعه فرهنگی، ورزشی تلاش
: دستور جلسه
اتخاذ تصمیم در خصوص افزایش سرمایه شرکت / اصلاح ماده 2 اساسنامه مرتبط با تغییرات موضوع فعالیت اصلی شرکت